Zapytanie ofertowe

***

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Stanisław Marczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. Eko-Stamar Stanisław Marczak przy ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie, wpisany do CEIDG, posiadający numer NIP: 6581052727, REGON: 290152819, zwany „Administratorem”.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

Dane osobowe są przetwarzane:

1)      na potrzeby realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

2)      w celu marketingu bezpośredniego usług i towarów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

Podmiotowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawie swoich danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem maila:
rodo@eko-stamar.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji umowy oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń dotyczących realizacji umowy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach przetwarzania w celach marketingowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym usługi związane z dostarczeniem zamówionych przedmiotów/realizacją usługi przewozu.

***

W przypadku zapytań dotyczących naszej oferty zapraszamy do skorzystania poniższego formularza lub kontaktu
z naszym Biurem:


F.U.H. EKO-"STAMAR"

ul. Zachodnia 19

26-200 Końskie

41 375 46 60
biuro@eko-stamar.pl